SKHLM
Grafisk formgivning och produktion för SKHLM, Skärholmen centrum, av miljöer interiört och exteriört; skyltsystem, väggdekorer och folieringar – i samarbete med Tomorró.
Back to Top