JW 2.0 / JW LOSS ADJUSTING
En översyn av varumärket i samband med 10-årsjubileum resulterade i en re-design av den visuella identiteten. JW Loss Adjusting erbjuder oberoende skadereglering och riskbedömning och är idag den största svenskägda aktören på marknaden.
• Varumärkesstrategi
• Logotyp
• Visuell identitet
• Guidelines
• Kommunikationskoncept


Back to Top