GRO / COMMUNITY FÖR ODLARE 
Koncept och UX/UI design för mobilapplikation. Syftet är att förenkla för odling och skapa kontaktyta med likasinnade i närområdet. Detta för att möjliggöra byten av tjänster och praktisk hjälp. Nätverket ska också fungera som en samlingsplats där man kan ställa frågor, dela med sig av goda råd, kunna byta, ge eller få exempelvis frön, sticklingar och frukt.
• Koncept
• Logotyp 
• Grafisk identitet
• UX/UI design
Back to Top