ALLITA CARE
Identitetsarbete till Allita Care, ett privat serviceföretag inom vård- och omsorgssektorn.
• Grafisk identitet
• Logotyp
• Webb
• Guidelines
Back to Top